Skicka Barcelonatips till webmaster@barcelonaresa.com

Park de la Ciutadella

År 1715 lät Filip V bygga ett befäst citadell för att på så vis kunna ha kontroll över stadens befolkning. Allt eftersom åren gick revs sedan stora delar av citadellet och denna underbara park skapades i slutet av 1860-talet.

Parken består av ett grönområde med en mycket vacker liten konstgjord sjö. Här finns många fåglar och vilda papegojor bygger bo i palmerna. Parken rymmer också Barcelona Zoo med mer än 7000 djur av 400 olika arter.

Arc de Triomf

I norr finns den stora triumfbågen ”Arc de Triomf” som byggdes i samband med världsutställningen 1888. Triumfbågen skapades av Josep Vilaseca. Denna enorma triumfbåge var på den tiden ingången till Världsutställningen.

Cascadafontänen

I denna park finns också en alldeles fantastisk fontän ”Cascadafontänen” som ritades av Josep Fontserè med assistans av den unga Antoni Gaudi.

I Parc de la Ciutadella ligger byggnaden som är säte för det katalanska parlamentet och här återfinns också Moderna muséet.