Park de la Ciutadella

År 1715 lät Filip V bygga ett befäst citadell för att på så vis kunna ha kontroll över stadens befolkning. Allt eftersom åren gick revs sedan stora delar av citadellet och denna underbara park skapades i slutet av 1860-talet.

PapegojorParken består av ett grönområde med en mycket vacker liten konstgjord sjö. Här finns många fåglar och vilda papegojor bygger bo i palmerna. Parken rymmer också Barcelona Zoo med mer än 7000 djur av 400 olika arter.

Arc de Triomf

TriumfbågeI norr finns den stora triumfbågen ”Arc de Triomf” som byggdes i samband med världsutställningen 1888. Triumfbågen skapades av Josep Vilaseca. Denna enorma triumfbåge var på den tiden ingången till Världsutställningen.

Cascadafontänen

CascadaI denna park finns också en alldeles fantastisk fontän ”Cascadafontänen” som ritades av Josep Fontserè med assistans av den unga Antoni Gaudi.

I Parc de la Ciutadella ligger byggnaden som är säte för det katalanska parlamentet och här återfinns också Moderna muséet.